Endustri 4.0 Yeniler

0

Dijital Dönüşüm

Bu makale Sayın Ahmet Kaya tarafından yazılmış ve İMSAD Dergisi 16 Ekim 2017 sayısında yayınlanmıştır. 1990’lı yıllarında itibaren başlayan ve 2000’li yılların milat kabul edildiği (Milenyum Çağı) dönem aynı zamanda, teknolojinin daha fazla hayatımıza...

0

Endüstri 4.0 ve Standardizasyon

Bu makale Sayın Muratcan İğdeli tarafından yazılmış ve Ankara Kalkınma Ajansı Üç Aylık Dergisi 2017/2 sayısında yayınlanmıştır. Uluslararası standardisazyon örgütü(ISO)’nün tanımına göre “belirli bir faaliyetten ekonomik fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve...

0

Endüstri 4.0’la Dönüşen Üretim

Bu makale Sayın Ahmet Kaya tarafından yazılmış ve Teknopark Dergisi Mayıs 2017 sayısında yayınlanmıştır. Ekonomimize açılan Endüstri 4.0 sayfası, bilgi teknolojileriyle sanayide üretkenliği, verimliliği ve katma değeri artıracak, sanayiyi yeniden modelleme biçimidir.Biz sanayicimizi doğru...

0

What Everyone Must Know About Industry 4.0

Bu makale Sayın Bernard Marr tarafından yazılmıştır. First came steam and the first machines that mechanized some of the work our ancestors did. Next was electricity, the assembly line and the birth of mass...